« هفته بهداشت روان »

هر ساله از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ مهر به عنوان هفته بهداشت روان مشخص شده است . کارهایی که دبیرستان دخترانه ی پروفسور رضا در این هفته انجام داده است بدین ترتیب می باشد : ۱-نصب تراکت های مربوط به بهداشت روان در بردهای طبقات دبیرستان ۲-برگزاری نمایشگاه کتاب که دانش آموزان از آن دیدن […]
ادامه مطلب