” دهه ی ولایت “

گزارش به مناسبت دهه ی ولایت در دهه ی کرامت ایام مبارکی که با عطر جان بخش و ولادت خواهر و برادری از سلاله ی پاک رسول رحمت و عطوفت (ص) دل های عاشقان و شیفتگان عصمت و طهارت را طراوتی تازه می بخشد . اول ذی القعده زادروز ولادت کریمه ی اهل بیت حضرت […]
ادامه مطلب