بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب گیلان

روز پنجشنبه ۹۴/۸/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۴ حدود ۳۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ی پروفسور رضا به همراه معاون پرورشی و آموزشی از نمایشگاه کتاب بازدید کردند . دانش آموزان از غرفه های کتاب دیدن کرده و با مشورت کتاب هایی را خریداری نمودند . دانش آموزان با نویسنده معاصر آقای علیخانی دیدار […]
ادامه مطلب