دبیرستان دخترانه پروفسور رضا

شماره تماس اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان
دست خط پروفسور فضل الله رضا
شرایط ثبت نام
کادر اداری دبیرستان دخترانه ی پروفسور رضا

مجتمع آموزشی هوشمند

بافضل الهی و همیاری مؤسسان محترم دبیرستان دخترانه ی پروفسور فضل الله رضا فضای آموزشی مفرحی را مطابق با استانداردهای اداره ی کل نوسازی مدارس فراهم نمده .

ساختمان این دبیرستان در بهترین نقطه ی شهر واقع در گلسار - بلوار سمیه - خیابان 122 - کوچه ی پامچال در 4  طبقه احداث گردیده . کلاس های دبیرستان بر اساس نُرم آموزشی از نظر مساحت ، نور و ... ساخته شده ، دبیرستان دارای نمازخانه ، کتابخانه ، سایت کامپیوتری ، بوفه ، اتاق مشاوره و آزمایشگاه مجهز بوده و در هر طبقه اتاقی برای حضور معاون پایه ی مربوط احداث گردیده است .

حیاط دبیرستان دارای مساحت مطلوب است که امکانات ورزشی اعم از زمین والیبال ، بسکتبال ، جایگاه های ویژه ی فوتبالدستی ، شطرنج ، تنیس روی میز و امکانات ورزشی آمادگی جسمانی در...

ادامه ...
مجتمع آموزشی هوشمند

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر