عید سعید فطر مبارک

قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را … ساقی امشب می کند تعطیل چراغ خانه را … گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید … خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را … « عید سعید فطر مبارک » همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر ، دانش آموزان دبیرستان دخترانه ی دبیرستان […]
ادامه مطلب
کادر اداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ۱ خانم فاطمه یوسفی مدیر دبیرستان ۲ خانم حکیمه میرزایی مدیر دروس ۳ خانم سیما یوسفی معاون ۴ خانم فضه عصمت دوست معاون پایه سوم ۵ خانم مهرناز محرمی معاون پایه چهارم ۶ خانم پروین صفایی معاون پایه اول و دوم ۷ خانم هانیه کهنمویی معاون اجرایی( امور دفتری […]
ادامه مطلب
کادر آموزشی

کادر آموزشی دبیرستان دخترانه ی پروفسور فضل الله رضا مدرس ریاضی خانم بهنیا آقای دارسرایی خانم عسگری خانم امیر محمدی خانم ابراهیمی خانم وطن پرست آقای ذاکری آقای غنوی آقای قناعتی     مدرس فیزیک آقای کامران آقای حیدری آقای والافر آقای روشنی     مدرس شیمی آقای رضا ماسوله خانم هنرمند خانم
ادامه مطلب